Biff

Beskriver en person som "stor/sterk"

Sasoss, 03.04.2013

Slanguttrykk

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.